TurkishEnglishRussianArabicChinese (Simplified)Persian

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Rusya Sanayici ve İş İnsanları Derneği; yerel ve evrensel değerlere sahip, bütün insanlığa azim ve kararlılıkla hizmet eden, dürüst, dinamik, çalışkan, girişimci ve gelişime açıktır. Hedefi; geleceğin dünyasında söz sahibi olan, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve tüm Dünya ülkeleri ile Türkiye’yi marka haline getirecek İş İnsanları kuşağı oluşturmaktır. Sosyal sorumluluklarının bilincinde, serbest piyasa ilkelerini benimseyerek, ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyete sahip olmayı amaçlamaktadır. Rusya Sanayici ve İş İnsanları Derneği; Ekonomik alanda iş birliğini, sosyal alanda paylaşmayı , siyasal  alanda uzlaşmayı, yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olmayı ilke edinmiştir. Derneğin şeffaflığı ve demokrasiyi temel alan yaklaşımı ilişkilerde saygıyı, davranışlarda olgunluk ve tutarlılığı, iş birliğinde uyum ve hakça paylaşımı öngörmektedir.

Misyonumuz

Rusya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Globalleşen dünyada şirket yönetimlerindeki gelişmelerin hızlı bir şekilde üye işletmelerine yansımasını sağlar. İş İnsanlarının Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Dünya ekonomisiyle entegrasyonu için yerel ve uluslararası düzeyde çalışmalar yaparak üyelerine verimlilik, rekabet, karlılık, kişisel ve kurumsal gelişim konularında eğitim desteği sağlar. İş İnsanlarını bir araya getirmekle kalmayıp, öncelikle kendi üyeleri olmak üzere, yerel ve uluslararası zeminde İş İnsanlarını temsil etmeyi hedefleyerek, bölge kaynaklarının verimli ve etkin olarak ekonomiye katkısını teşvik eder. Katılımcı, şeffaf bir organizasyon yapısı oluşturur ve uygular. Gelişim için yeniliğe ve değişime açık olmayı ve serbest piyasa ekonomisini benimser. Ciddiyet, disiplin ve çalışkanlığın başarının anahtarı olduğuna inanır. Toplumsal değerlere, çevre ve insan haklarına saygı duyar. Bünyesindeki farklı sektörlerdeki İş İnsanları arasında bilgi, birikim ve fikir paylaşımına öncülük ederek aralarında iş birliği fırsatları oluşturmaktır. Üyelerinin  daha ileri ekonomik ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, kamuoyu önderleri ile ilişkiler geliştirerek, üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil ilişkileri içerisinde olmalarına rehberlik etmektir. Rusya Sanayici ve İş İnsanları Derneği; en önemli misyonun iş dünyasının sorunlarını tespit etmek, giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, ilgili kurumlarla paylaşarak çözüme ulaşmasında rol oynamak olduğunun bilincindedir.