TurkishEnglishRussianArabicChinese (Simplified)Persian

RUSİAD HAKKINDA

2022 yılında, Türkiye’nin üretim ve ihracat hacmini arttırmak ana amacı ile kurulan RUSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası derneğidir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal devlet, yeşil ve çevreci üretim anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da olan RUSİAD’ın asıl hedefi Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Balkan ve Afrika Ülkeleri ve Türkiye’nin İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkeleri ile ticaret hacmini arttırmaktır. 

RUSİAD, tüm çalışmalarını, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık görevlerini yürüttüğü 12 yuvarlak masa ve bu masaların bünyesinde bulunan çalışma grupları ile yürütmektedir. 

RUSİAD Türkiye’nin geleceği!

Uluslararası iş dünyasını gönüllülük esasında bir araya getiren ve kısa zamanda Türk iş dünyasının sesi olan RUSİAD, gücünü halkından ve birbirinden alıyor. Bir birine kenetlenmiş inançlı iş insanları, ülkemizin bölgesel ve küresel ekonomik güç olabilmesi için Atatürk İlke ve İnkılaplarını da geliştirerek Türkiye’yi geleceğe taşıyor.